bogudgivelser & artikler

BOGUDGIVELSER
 BOOKS

"Agent Provocateur - et etisk og juridisk problem", licentiatafhandling, Århus Universitetsforlag 1986. (PDF)

(
PhD Dissertation 1986. Summary in English. PDF)

"Anpartsselskaber", 1991, Forlaget Jura & Information 1991. (PDF)

"Anpartsselskaber - Håndbog for selskabsejere",  Jurist-og Økonomforbundets Forlag 1994. (PDF)

"Produktansvar", Erhvervsforlaget, 1992. (PDF)

"Bring skatten ned!", Teknisk Forlag 1993. (PDF)

"Skattesystemet - en elementær fremstilling", Nyt Juridisk Forlag, 1997, med professor Jan Pedersen, stipendiat Jane Bolander, stipendiat Malene Sloth Eriksen.

"Licitation & Underhåndsbud. 193 spørgsmål og svar for praktikere". 1. og 2. udgave. Nyt Juridisk Forlag, 1999 og 2000. (PDF)

"Produktansvar - 227 spørgsmål og svar for praktikere" af John Peter Andersen og Dan Reedtz.  Nyt Juridisk Forlag, 2000. DJØF. (PDF)

For at læse bøger og artikler i PDF format, er det nødvendigt at have Adobe Reader installeret. Hent den gratis her:


Bemærk: Bøger og artikler er ikke at betragte som juridisk rådgivning og publiceres uden noget som helst ansvar for forfatteren. Læseren opfordres til at søge advokatbistand ved juridiske spørgsmål og tvister.

Værkerne er udelukkende frigivet til personlig brug og må ikke gøres til genstand for nogen form for videredistribution, kopiering, salg eller anden kommerciel udnyttelse. Advokater og juridiske studerende kan med kildeangivelse frit benytte boguddrag og artikler i faglig sammenhæng. 

Alle rettigheder forbeholdes.


ARTIKLER
ESSAYS

Entrepriseret

"En byretsdom om regningsarbejde og indkøbsrabatter. (Artikel som PDF)
Tidsskrift for Bolig og Byggeret 2007.471

 TOP

Kreditorforfølgning

"Kreditorbeskyttelse efter retsplejelovens § 513 - ny retspraksis indfører formelt beviskrav", Fuldmægtigen nr. 4, 1996. (Artikel som PDF)

"Højesteret sætter tingene på ret køl - mere om kreditorbeskyttelse efter Retsplejelovens § 513", Fuldmægtigen nr. 4, 1997. (Artikel som PDF)

 

Lejeret

 

"Erhvervslejemål i konkurs", Ejendomsmægleren nr. 2-1993, s. 8-11. (Artikel som PDF)

"Begrebet "udtrykkeligt specificeret" efter lejelovens § 4" i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, nr. 3, 1999, side 171-174. (Artikel som PDF)

"Garager og bruttoetagearealet efter boligreguleringsloven" (Artikel som PDF)

Produktansvar

 

"En historie om æg".  Om mellemhandlerhæftelsen efter produktansvarslovens § 10. (Artikel som PDF)

"A case of bad eggs".  How the Danish supplier product liability rule came in conflict with the EC Product Liability Directive.  ( Artikel som PDF)

"Blomkålsdirektivet", (Artikel som PDF)

"The Cauliflower Directive" ( Artikel som PDF)

"Product liability in Europe", The South African Law Journal, nov. 1991, volume 108, part IV, s. 705-713. ( Artikel som PDF)

"Den sodende lampeolie - en historie om produktansvar" INSPI nr.  3, 1993. (Artikel som PDF)

"EF-direktivet om produktansvar - et eksempel på disharmonisk harmonisering", Ugeskrift for Retsvæsen 1994 B.1-6. (Artikel som PDF)

"Del og helhed. Om ingrediensskader og komponentskader i produktansvarsretten", Ugeskrift for Retsvæsen 1998 B.side 299-307. (Artikel som PDF)

"Supplerende bemærkninger om entreprenørens produktansvar", Tidsskrift for Bolig- og Byggeret 2017, s. 423. (Artikel som PDF)

Professionsansvar

 

"Interessekonflikter for professionelle rådgivere", i Forhandlingerne på det 32. nordiske juristmøde i Reykjavik d. 22-24. august 1990, DEL I, s. 238-243. (Artikel som PDF)

"En dom om patentbureauers ansvar for patenterbarhed" Nordisk Immateriellt Rättsskydd, nr. 1-1992, s. 92-100. (Artikel som PDF)

"Når patentingeniøren har sovet i timen - dom om ansvaret for ikke at opdage, at en opfindelse allerede er gjort", bladet "Ingeniøren", nr. 13, 27.03.1992.

"Ansvar for fejl i salgsopstillinger i auktionssager", Fuldmægtigen nr. 7, 1992. (Artikel som PDF)

"Advokatansvar i Amerika". Advokaten nr. 10, 1993, s. 251  (Artikel som PDF)

"Mere om ansvar for fejl i salgsopstillinger i auktionssager", Fuldmægtigen nr. 2, 1994, s. 18. (Artikel som PDF)

"Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom",  Nordisk Immateriellt Rättsskydd 1994, s. 351-354. (Artikel som PDF)

"Solid og praktisk bog om rådgiveransvar", anmeldelse af Morten Samuelsson og Kjeld Søgaards bog "Rådgiveransvaret", Advokaten nr. 4, 1994, s. 102-106. (Anmeldelse som PDF)

Lov & Ret nr. 6, 1994, "No cure, no pay". (Artikel som PDF)

 TOP

 

Selskabsret

"Stille selskaber og U1978.205 VLD", Ugeskrift for Retsvæsen 1983 B.s.373 (Artikel som PDF)

"Stille selskaber og långivning", Ugeskrift for Retsvæsen 1984 B.s.380 (Artikel som PDF)

"Særkreditorernes stilling i aktieselskaber under stiftelse", Ugeskrift for Retsvæsen 1987 B.s.169 (Artikel som PDF)

"Tomme selskaber", Ugeskrift for Retsvæsen 1989 B.s. 287 (Artikel som PDF)

"Enkeltmandsvirksomhed kan godt omdannes til aktieselskab", ADVOKATEN nr. 3-1991, s. 47-48. (Artikel som PDF)

 TOP

 

Skatteret

"Regeringens skat på generationsskifte - lav en overgangsordning" (Artikel som PDF)

"Hvornår er aktier og anparter afstået ved selskabets konkurs?", SR-skat nr. 5-1991, s. 303-304. (Artikel som PDF)

"Stempelfælder", Erhvervsmagasinet Direct Office nr. 2, april 1992, s. 32. (Artikel som PDF)

"Det nye skattehul - et par menige refleksioner", ADVOKATEN nr. 4-1992, s. 95.

"En sag om forældelse af skattekrav", Skattepolitisk Oversigt, nr. 3-1992, s. 110-118. (Artikel som PDF)

Tidsskrift for Skatter og Afgifter" nr. 43, 1996, rubrik 734 "Erhvervsvirksomhed er - for det meste -spekulation" (kommentar til dommen i TfS 1996, 251). (Artikel som PDF)

Skatterevisoren nr. 5, 1996, side 13-15 "Mere om formelle fejl" (kommentar til skatterevisor Bodil von Tabouillots artikel "Sager om formelle fejl - tidens trend" i Skatterevisoren nr. 4, 1996) (Kommentar som PDF)

"Dansk beskatning af udlandspensionister", Skat Udland nr. 6, 1998 (Skat Udland 1998,156) (Artikel som PDF)

"Generationsskifte efter Pinsepakken" i Advokat Nyt nr. 3, september 1998. (Artikel som PDF)

 TOP

Strafferet og strafferetspleje

"Anonyme vidner", Ugeskrift for Retsvæsen 1985 B.s.164

"The anonymity of Witnesses - a Danish Development", The Criminal Law Review 1985 s. 363 ( Artikel som PDF)

"Retsplejelovens § 752, stk. 3, 2. pkt.: Løfter, urigtige foregivender eller trusler må ikke anvendes", JURISTEN 1985 s. 167 (Artikel som PDF)

"Provokationsgrænsen", JURISTEN 1985 s. 179 (Artikel som PDF)

"Entrapment under American Law", American Council of Learned Societies Newsletter 1986 s. 41. ( Artikel som PDF)

"Mere om skabeloner i kriminalpolitikken", JURISTEN 1987 s. 212.

"Operation facadebedrageri", Revision & Regnskabsvæsen 1987, nr. 11. (Artikel som PDF)

"Kan lovens arm blive for lang?", Tidsskrift for Dansk Politi nr. 9, 1990, s. 402-411. Også trykt i bogen "Nordisk Kriminalreportage 1992". (Artikel som PDF)

"En galning går amok", i bogen "Nordisk Kriminalreportage 1994. (Artikel som PDF)

"Tilbagetræden fra strafbart forsøg. Et par overvejelser om begreberne gerningsmand og medvirkende". Fuldmægtigen nr. 10, 1998, side 166-169. (Artikel som PDF)

"Når rettens sværd føres af privat hånd. Nogle betragtninger om straf og moral" i bogen "Nordisk Kriminalreportage årgang 2000". (Artikel som PDF)

"Om at lovgive for moralen. Den juridiske krig mellem de tørre og de våde i den amerikanske forbudstid" i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard 2003, s. 41-70.

 TOP

 

Retsfilosofiske emner

"Moralbegrundelse og logik. En kommentar til Kemp-Israel-debatten",  Philosophia 1985, nr. 3-4. (Artikel som PDF)

"Can logic prove ethics?  An examination of two arguments in favour of an objective ethics".( Artikel som PDF)

 TOP