almindelige salgs- og leveringsbetingelser

HVAD ER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGS-
BETINGELSER?

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser er et sæt generelle skriftligt nedfældede vilkår, typisk på en enkelt side, som skildrer, hvilke betingelser virksomheden handler med sine kunder på. De er dermed en del af aftalen med kunden, såfremt ellers virksomheden sørger for at bruge betingelser, når man afgiver tilbud og ordrebekræftelser til kunden. Virksomheden må sikre sig, at kunden har vedtaget og dermed er indforstået med vilkårene. 

Ved at bruge almindelige salgs- og leveringsbetingelser sikrer virksomheden sig, at der gælder ensartede vilkår for alle sine leverancer, og vilkårene løser dermed mange aftalepunkter mellem sælger og køber, så man ellers ville skulle aftale særskilt fra gang til gang. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser indeholder typisk vilkår om betaling, ejendomsforbehold i de solgte varer (vigtigt hvis køber går konkurs før betaling), bestemmelser om ansvar for de solgte varer og bestemmelser om sælgers produktansvar. Endvidere bør også medtages bestemmelser om værneting og lovvalg (hvor skal en evt. retssag anlægges, hvis parterne bliver uenige, og hvilke retsregler skal gælde).

Erfaringen viser, at mange virksomheder sjusker overmåde meget med almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Enten har de aldrig udarbejdet et passende sæt betingelser, eller også sørger de ikke for, at betingelserne bliver en del af deres salgsaftaler med kunderne. Ofte er betingelserne tilmed udformet meget uigennemtænkt, f.eks. når man begrænser sit ansvar på en måde, som bevirker, at virksomheden saboterer sin egen forsikringsdækning. 

Udformningen af et fornuftigt  sæt almindelige salgs- og leveringsbetingelse er ikke en standardopgave, men skal tilpasses den enkelte virksomheds brancheområde og risikoprofil. Og navnlig kræver det god indsigt i produktansvar og kontraktsret at skræddersy det helt optimale sæt betingelser, som giver virksomhedens det bedste udgangspunkt for at styre sin risiko og undgå problemer, der i værste fald kan ruinere virksomheden og kaste den ud i årelange retsprocesser. Ny retspraksis gør det hele tiden påkrævet at overvåge situationen for at sikre, at virksomheden har den bedste juridiske beskyttelse af sine interesser.