produktansvar

HVAD ER PRODUKTANSVAR?

Produktansvar er det juridiske erstatningsansvar, som påhviler en producent og en mellemhandler, hvis et produkt, som er fremstillet af producenten eller leveret af mellemhandleren, har en defekt, som medfører, at produktet volder skade. Hvis forbrugeren køber en fødevare, der viser sig at være forgiftet med pølseforgiftningsbakterier, og forbrugeren pådrager sig sygdom eller afgår ved døden, foreligger der et produktansvar. Hvis byggefirmaets kran bryder sammen og volder skade, fordi kranleverandøren har brugt for svage metalkonstruktioner i kranen i forhold til dens lovede løfteevne, er der tale om produktansvar. Hvis komfuret bryder i brand og stikker ild til parcelhuset på grund af defekte varmelegemer, er der produktansvar.

Defekten behøver dog ikke ligge i produktet, men kan også ligge i den produktinformation, som ledsager produktet, f.eks. i den medfølgende brugsanvisning, der måske giver vildledende eller ufyldestgørende oplysninger. I en kendt produktansvarssag kom en kvinde slemt til skade juleaften 1986, da hendes komfur, der ellers var forsynet med en tippesikring, under madlavningen faldt ned fra en sokkel og væltede ned over hende. Højesteret fandt, at producenten af komfuret burde have taget højde for, at forbrugere kunne finde på at stille komfuret op på en sokkel uden at sørge for sikring mod, at komfuret kunne glide ud over kanten, og producenten burde i brugsanvisningen have advaret herom. Producenten måtte betale erstatning med 400.000 kr.

Produktansvar kan derfor defineres som det juridiske erstatningsansvar, som en producent eller mellemhandler kan pådrage sig for en skade, der årsagsmæssigt fremkaldes af et produkt, enten på grund af en iboende defekt ved produktet som sådan eller som følge af en anvendelse, som brugeren måtte antage var farefri i lyset af produktets markedsføring i bredeste forstand.

Produktansvar er et af de store forsømmelsesområder, som danske virksomheder ikke gør nok for at få styr på. Dels er der ofte ikke taget ordentlig højde for produktansvaret i virksomhedens handelsbetingelser (hvis virksomheden overhovedet har sådanne), og dels er produktansvarsrisikoen ikke seriøst overvejet i virksomheden og afdækket via passende forsikringer.  Mange virksomheden tror slet ikke, at de har et produktansvar, før den første sag ruller ind ad døren og præsenterer dem for et millionkrav.

Artikler om produktansvar her...
Lær at komme farerne ved produktansvar i forkøbet. Læs mere...