entrepriseret

HVAD ER ENTREPRISERET?

Entrepriseret handler om de juridiske spilleregler ved udførelse af bygge- og anlægsopgaver, herunder håndsværksarbejde, ingeniørarbejde og arkitektarbejde. Gennemførelsen af et byggeri rummer så mange aspekter, at det ikke kan undre, at der også er juridiske problemer for såvel bygherren som den udførende entreprenør. 

I de fleste tilfælde kan mange af de juridiske hovedpiner forebygges ved at udforme en grundig aftale mellem parterne, hvor der tages højde for alle væsentlige forhold. Mange retssager om byggeforhold skyldes, at parterne ikke har truffet klare aftaler eller ikke har været tilstrækkeligt forudseende omkring byggeriets forhold. Ofte er det prisen, som er stridens kerne – fordi man ikke har fået lagt fast pris på tingene. Forskellen mellem tilbudsarbejde og regningsarbejde er meget vigtig. 

I andre tilfælde handler striden om fejl og mangler ved byggeriet, og her vil bygherren ofte opleve, at entreprenøren mener, at fejlen ligger helt eller delvist hos arkitekten eller ingeniøren, som hævdes at have lavet fejl i tegningsmaterialet eller det tekniske projektmateriale. Derfor bør der altid laves klare og passende detaljerede skriftlige aftaler i forbindelse med byggeriopgaver, og det bør nøje beskrives, hvem der har ansvaret for hvad.