oplysninger til klienten

OPLYSNINGER TIL KLIENTEN

* Advokat John Peter Andersen er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark.

* Advokat John Peter Andersen er en del af Advokatsamfundet.

* Advokat John Peter Andersen har tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomheden, uanset hvor denne udøves.

* Forsikringen er tegnet hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, der også er garantistiller. Codans kontaktoplysninger er: tlf. 33 21 21 21,  www.codan.dk,  email: codan@codan.dk

* For advokaterhvervet gælder Retsplejelovens Afsnit 6 om advokater samt den i medfør heraf udstedte følgelovgivning tillige med regler fastsat af Advokatsamfundet, jfr. www.advokatsamfundet.dk.